TEOTEATER

Teoteater kui mittetulunduslik erateater on pealinna kirevas ja konkurentsitihedas kultuuripildis püsinud alates 1991. aastast.

Teatri nimi inspireerus ajutisest peavarjuta olekust ning varanatukese teo kombel seljas ringi tassimisest.
2006. aastast asub teater endisest laoruumist ümberehitatud 50-kohalise black-box tüüpi saaliga Tallinna miniatuurseimas teatrimajas Kalamaja südames.

Loomisaastal harrastusteatrina alustanud, oleme kasvanud heatasemeliseks era-etendusasutuseks, mis toimib ja toimetab väikese repertuaariteatrina, andes keskmiselt 12 etendust kuus ja umbes 120 etendust aastas.
Repertuaaris on läbi aegade olnud nii kodu,- kui välismaine dramaturgia, muusika- ja lastelavastused.
Külalisetendusi on antud Lätis, Leedus, Soomes, Norras ja Rootsis.

Teoteater on läbi viinud sotsiaalteatri projekte ning korraldanud meelelahutusüritusi.
6 aastat oli teater Tallinna vanalinnas toimunud Rahvusvahelise Tänavateatrite Festivali korraldaja.

Teatri looja ja kunstiline juht on Piret Viisimaa.

MTÜ Teoteater põhikiri

MTÜ Teoteater juhatus

MTÜ Teoteater majandusaasta aruanded

Vabaühenduste eetikakoodeks

MTÜ Teoteater väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb ühiskonna huvides ja eeltoodud väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. 

MTÜ Teoteater kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Teoteater Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas. 

Käesolevaga kinnitan, et MTÜ Teoteater järgib oma põhimõtetes ja tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/ 

Piret Viisimaa
MTÜ Teoteater juht