Toetajad

Oleme rõõmsad, et 2017 aastal valiti Toeteater välja koos 19. teise Eesti organisatsiooniga 69st, kelle arengut toetavat projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital!

Projekti nimetus: MTÜ Teoteater arengustrateegia väljatöötamine ja rakendamine

Projekti eesmärk: MTÜ-l Teoteater on professionaalselt koostatud arengustrateegia aastani 2023 ja olemas selle rakendamiseks tööriistad, mille abil on suurenenud ühingu tegevusvõimekus ja saavutatud oluline arenguhüpe ühingu tegevustes.

Projekti toetavad: Siseministeerium ja KÜSK

Toetuse summa: 9 852.41€

Tähtsamad tegevused: projekti raames viiakse läbi MTÜ Teoteater juhtkonnale 2 strateegilise planeerimise õppepäeva koolitaja ja konsultant Elmo Puideti juhtimisel; koostatakse MTÜ Teoteater arengustrateegia aastateks 2018 – 2023; töötatakse välja turundusplaan ja alustatakse selle rakendamisega. Projekti õnnestumiseks on tegevustesse kaasatud arenguekspert Katrin Aedma.