Teatriprojekt “Näha läbi pimedate silmade”

Et näha maailma läbi pimedate silmade, tuleb nägemine kaotada. Teised meeled muutuvad erksamaks ja tajuväli tundlikumaks. Välised hääled hakkavad kõnelema teistmoodi ning enesetunnetus muutub alalhoidlikumaks. Ettekujutus keskkonnast jõuab meieni läbi helide, lõhnade, kompimise ja maitse.

Üle poole aasta toimunud projekt põimis kokku teatri tegemise ja kogemise läbi erinevate meelte. Maikuust detsembrini toimunud projektist said osa 74 last. Nende hulgas olid nii tavalapsed kui intellektipuudega lapsed. Projekti esimene ja viimane töötuba ning etendus olid suunatud just nägemispuudega ning pimedatele lastele.
Suvel toimunud teatrilaagris toimusid töötoad lastele, kus vana Karjala muinasjutu jaoks loodi heli- ja lõhnamaastikke. Otsiti esemeid, hääli, puudutusi jm. mis muudaks loo elavaks ja kuulaja saaks sellest päriselt osa. Töötoad aitasid avardada meie kõigi maailmapilti ja tulla tagasi päris kogemuslikku ja tunnetuslikku maailma.

Projekti meeskond: Aljona Tubaleva, Jane Meresmaa-Roos, Irina Evseeva, Jekaterina Burdjugova.